Dit is de samenvatting van de startpagina

Disclaimer

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met onderstaande disclaimer:

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten en foto’s liggen bij YVON.
Kopiëren, verspreiden en ieder ander gebruik van deze teksten en foto’s is niet toegestaan zonder YVON’s schriftelijke toestemming.

Niet aansprakelijk
YVON is niet aansprakelijk voor een eventueel andere ervaring die u heeft met de producten, teksten of afbeeldingen op deze website. YVON is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt. Ook al wordt YVON met veel zorg samengesteld, kan het zijn dat de teksten onvolledig zijn of feitelijke onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van YVON kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Het wijzigen van de inhoud kan ieder moment onaangekondigd plaatsvinden. Mocht er een onjuistheid zijn gevonden, meld dit dan door een mail te sturen naar yvonneadbruin@gmail.com.

Privacy
De gegevens die de klant aan YVON toestuurt voor bijvoorbeeld de opdrachten of winacties, zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden worden verstrekt. Mocht het wel nodig zijn neemt YVON altijd contact op met het desbetreffende persoon.

Fotografie
Alle afbeeldingen op deze blog zijn door mij gemaakt of gelabeld voor commercieel hergebruik op internet.

Voor het willen gebruiken van afbeeldingen moet eerst goedkeuring gevraagd worden aan YVON. Voor contact kunt u naar ‘contact’.

By visiting this site you agree to the following disclaimer:

Royalty
All intellectual property rights concerning these texts and pictures are at YVON.
Copying, dissemination and any other use of the texts and pictures is prohibited without YVON’s written permission.

Not responsible

YVON is not responsible for any other experience you have with the products, texts or images on this website. YVON is not responsible for the content of websites to which it links. Even though YVON compiled with great care, it may be that the textes are incomplete or contain factual errors. No rights can be derived from the content of YVON. Changing the content could take place any time even unannounced. If any inaccuracy is found, report it by sending an email to yvonneadbruin@gmail.com.

Privacy
The data the customer sends to YVON, in case of contracts or win promotions, will always be kept confidential and not be disclosed to third parties. If it is necessary to share this information, YVON will always contact the relevant person.

Fotografie

All pictures and images in this blog are selfmade or labeled as commercial use on the Internet.

If you want to use the pictures or images there must be asked permission first. For contact you can go to ‘contact’.