Studio Bruin

Industrial Design Studio & Photographer

A photo album for holidays by Het Foto Album

I made this book.

After my trip to China I was able to make a photo album from Het Foto Album. I have chosen the best pictures that described my journey. After selecting I edited them to make them look more outstanding than before.

The company has an application for your laptop which helps with creating the album. It was a bit vague how to use it, but in the end I managed to create the desired book. My book took a while to be made. The company says it takes 5 working days, so in 1,5 week I finally received it in the post. I had made one small mistake which was forgetting my house number. But the customer service mailed me that they missed that information and I was able to mail it to them. Which I think is a good service.

When receiving the book I was thrilled. I really wanted to see what I made from it and if it looked nice. I took it out of the box and looked at everything. Though the end result has an emotional value and is amazing there were some small things I am not really happy with. There were some dents in the cover of the book. Next to that the quality of the images went down. They were not as sharp anymore as the original images and some colors were not printed full quality.

 


 

Ik heb een boek gemaakt.

Na mijn reis naar China kon ik een fotoalbum maken van Het Foto Album. Ik heb de beste foto’s gekozen die mijn reis beschrijven. Na het kiezen heb ik ze een beetje bewerkt om ze er beter uit te laten zien dan voorheen.

Het bedrijf heeft een applicatie voor je laptop die helpt bij het maken van het album. Het was een beetje vaag hoe ik het moest gebruiken, maar uiteindelijk heb ik het boek weten te maken hoe ik het wilde. Mijn boek duurde een tijdje om gemaakt te worden. Het bedrijf zegt dat het 5 werkdagen duurt, dus in 1,5 week heb ik het eindelijk in de post mogen ontvangen. Ik had een kleine fout gemaakt; ik was mijn huisnummer vergeten. Maar de klantenservice mailde me dat ze die informatie misten en dat ik ze naar hem kon mailen. Wat naar mijn mening een goede service is.

Ik was enthousiast toen ik het boek ontving. Ik wilde zien wat ik er van gemaakt had en of het er leuk uitzag. Ik haalde het uit de doos en bekeek het boek van voor naar achter en andersom. Hoewel het eindresultaat een emotionele waarde heeft en verbazingwekkend is, zijn er enkele kleine dingen waar ik niet echt blij mee ben. Er zaten twee deukjes in de omslag van het boek. Daarnaast is de kwaliteit van de afbeeldingen achteruit gegaan. Ze waren niet meer zo scherp als de originele afbeeldingen en sommige kleuren werden niet in volledige kwaliteit afgedrukt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CommentLuv badge