Studio Bruin

Industrial Design Studio & Photographer

Purpuz Planner Pink 2019 – Product review

.Purpuz Planner 2019.

Limited pink edition €39,97

Original edition €34,99

Buy your own planner here!

First Impression

A beautiful planner, that’s what this Purpuz planner is for me. Something I thought from the first moment of seeing it. In any case, pink is my color. And in this case I think it gives a tough and powerful look together with the golden imprint. Awfully nice for photos, on your desk, in the office, in your bag and wherever you can imagine. This is the limited version, the original is anthracite in color.


Een prachtige planner, dat is wat deze Purpuz planner voor mij is. Dat dacht ik al vanaf het eerste moment dat ik ‘m zag. Sowieso is roze wel mijn kleur. En in dit geval vind ik het met de gouden inprint wel een stoere en krachtige uitstraling geven. Prachig mooi voor op foto’s, op je bureau, op kantoor, in je tas en waar je ook maar kan bedenken. Dit is dan wel de limited variant, de originele is antraciet van kleur.

The Purpuz Goal

It is the intention that it is a planner and a life coach in one. The planner starts with tools that allow you to set a goal / dream for yourself. Then there are tools that help you devise this idea. You can set monthly goals, weekly goals and dayly goals to help you achieve your goal / dream. At the end of the day you can reflect on your growth and victories that day. At the end of each month you look back on what you did and whether it went well or not, what can be done better and what you want to keep.

In my opinion, all these tools do not take a lot of time and they are nicely mixed with the activity of planning you do every day, week, month.

I am very curious what the Purpuz planner has to offer me as I am working on an exciting secret project which hopefully can be realized in 2019. All around photography!


Het is de bedoeling dat deze planner een planner én een life coach in een is. De planner begint met tools waardoor je een doel/droom voor jezelf kunt stellen. Vervolgens zijn er tools die je helpen uitdenken van dit idee. Je kunt maanddoelen, weekdoelen en dagdoelen stellen om je te helpen met het uiteindelijke behalen van je doel/droom. Aan het einde van de dag kan je reflecteren op je groei en overwinningen van die dag. Aan het einde van iedere maand kijk je terug op wat je hebt gedaan en of het goed is gegaan of niet, wat beter kan en wat je zo wilt houden.

Naar mijn idee nemen al deze tools niet veel tijd in beslag en zijn ze mooi gemengd met de activiteit van plannen die je elke dag, week, maand doet.

Ik ben heel benieuwd wat de Purpuz planner mij te bieden heeft aangezien ik bezig ben met een spannend geheim project wat in 2019 hopelijk werkelijkheid mag worden. Allemaal rondom fotografie!

The lay-out

For me, the layout of the planner works very well. At the beginning of each month you have a clear overview and enough space to set goals and to write previously scheduled appointments. There is also a piece on the side with columns where you can write down with whom you want to meet and where you want to go next month.

As soon as you arrive at the week, all days are next to each other. There is a schedule from top to bottom where you have enough space to fill in your plans. At the top every day there is a daily goal and at the bottom space for your reflection on the day. Top left is space to set your weekly goals with inspiration and stimulation below it to use the planner well. At the bottom of the page there is room for a to-do list (both for work and for private use) with space for creative ideas and notes on the page next to it.

At the end of each month there is a double page with some reflective questions that you can answer.

Besides the planning part there is an inspirational picture every season. This picture can be made by YOU! Every year there is a competition for one of the four places in the planner to showcase your work.


Voor mij werkt de inrichting van de planner erg goed. Aan het begin van iedere maand heb je een duidelijk overzicht en genoeg ruimte om doelen te stellen en om eerder geplande afspraken op te schrijven. Ook is er een stuk aan de zijkant met kolommen waar je kunt opschrijven met wie je wilt afspreken en waar je heen wilt gaan aankomende maand.

Zodra je bij de week aan komt staan alle dagen naast elkaar. Er is een uren schema van boven naar beneden waar je genoeg ruimte hebt om je plannen in te vullen. Bovenaan iedere dag staat een dagdoel en onderaan ruimte voor je reflectie op de dag. Links bovenin is ruimte om je weekdoelen te stellen met daaronder inspiratie en stimulatie om de planner goed te gebruiken. Onderaan de pagina is ruimte voor een to-do lijstje (zowel voor werk als privé) met op de pagina ernaast onderaan plek voor creatieve gedachtes en notities.

Aan het eind van iedere maand is er een dubbele pagina met wat reflecterende vragen die je kunt invullen.

Naast het planninggedeelte is er elk seizoen een inspirerende foto. Deze foto kan door JOU gemaakt worden! Elk jaar is er een wedstrijd voor een van de vier plaatsen in de planner om je werk te presenteren.

My conclusion

I will enjoy this planner enormously in the coming year. It is nice to use, looks good and helps me plan well with my plans and goals. I also have the idea that this planner encourages me to achieve my goals. Whether this is a big goal or a small goal.

That is why I can certainly recommend this planner. It may be a bit on the pricey side as you can easily buy planners that are cheaper. But the quality of the product is superb. Beautiful cover, beautiful paper and super handy tools. In addition, the layout of the pages pleases me very much!


Ik zal het komende jaar enorm gaan genieten van deze planner. Hij is fijn in gebruik, ziet er goed uit en helpt me goed met plannen van mijn plannen. Daarnaast heb ik zeker het idee dat deze planner mij stimuleert om mijn doel te behalen. Of dit nu een groot doel is of een klein doel.

Daarom kan ik deze planner ook zeker aanraden. Hij is misschien wat aan de prijzige kant aangezien je ook makkelijk planners kunt kopen die goedkoper zijn. Maar de kwaliteit van het product is super. Mooie kaft, mooi papier en super handige tools. Daarnaast bevalt de indeling van de pagina’s mij mega erg!

3 thoughts on “Purpuz Planner Pink 2019 – Product review

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CommentLuv badge